Nëse e lëmë namazin e vitrit për ta falur natën, a duhet patjetër të falet namaz vullnetar para tij?

Nëse e lëmë namazin e vitrit për ta falur natën, a duhet patjetër të falet namaz vullnetar para tij?

Përgjigjje: Mendimi më i saktë i dijetarëve është se lejohet që njeriu ta falë vetëm vitrin duke mos e pasur obligim të falë nafile para tij.