Nëse më del gjumi pasi ka ikur namazi, çfarë të veproj?

Nëse më del gjumi pasi ka ikur namazi, çfarë të veproj?

?Përgjigjja: Mendimi më i saktë i dijetarëve është që të zgjohesh menjëherë posa që te del gjumi.

?Nëse të del gjumi por të ka ikur namazi, atëherë kur të del gjumi për ty është koha e namazit dhe duhet ta falësh menjëherë, e nuk duhet të thuash: “Pasi veç ka kaluar koha e namazit, atëherë nuk po zgjohem dhe e fali më vonë.”