Nëse pi ujë zemzemi me nijetin për diçka, a do të thotë se do të realizohet gjithsesi ajo gjë?

Nëse pi ujë zemzemi me nijetin për diçka, a do të thotë se do të realizohet gjithsesi ajo gjë?

Përgjigjje: Ajo gjë realizohet veç nëse do Allahu. Pirja e ujit të zemzemit me nijetin për ndonjë gjë është vetëm shkak. Pastaj varet dhe nijeti dhe bindja. Ka raste që ndokush mbështetet në shkakun e jo në Allahun, duke mos e marrë vetëm si shkak, porse mbështetet në të. Njëjtë vlen dhe për ilaçet (që i pi njeriu).