Sa duhet pritur pas lindjes së diellit për ta falur namazin e duhasë?

Përgjigjje: Shejkh Uthejmin thotë se pritet 10-15 minuta. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë se nuk bën të falet namazi i duhasë derisa dielli të ngrihet një shtizë. Shejkhu thotë se me matjet tona moderne, (kjo ngritja sa një shtizë) është 10-15 minuta.

Shpërndaje artikullin