Si ta presim muajin e Ramazanit 🌙

Si ta presim muajin e Ramazanit 🌙

Kanë mbetur edhe pak ditë të caktuara derisa të hyjë muaji i Ramazanit. Me lejen e Allahut ky muaj do të na freskojë me mirësi e tij gjithëpërfshirëse, me begatitë e Allahut të njëpasnjëshme. Ramazani ka pozitë të lartë në zemrat e besimtarëve, ka ndikim të madh në shpirtrat e tyre. Besimtarët, e presin me padurim ardhjen e Ramazanit. Dhe e përgëzojnë njëri-tjetrin për afrimin e tij. Besimtarët duhet të gëzohen shumë dhe të ndjejnë lumturi që Allahu po ua mundëson arritjen e tij, këtë sezonë të bereqetshme, në të cilën ata do të arrijnë prej mirësive të shumta të Allahut.

Ardhja e muajit të Ramazanit, muaj ky të cilin e ka dalluar Allahu prej muajve të tjerë të vitit me veçori, duhet të ketë pozitë të veçantë në shpirtin dhe zemrën e besimtarit. Atë që e Allahu e ka nderuar dhe bekuar me jetëdhënie derisa të arrijë këtë muaj, le ta dijë se Allahu i ka dhënë një mirësi të madhe, ngase bëhet bashkëpjesëmarrës me pjesën tjetër të muslimanëve në vjeljen e mirësive të këtij muaji, i cili është sezonë e bindjes, adhurimeve dhe besimit, si dhe afrimit tek Allahu i Gjithëmëshirshëm.

Kur afrohej Ramazani, Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem i pĂ«rgĂ«zonte shokĂ«t e tij dhe thoshte: “Juve ju erdhi Ramazani, i cili Ă«shtĂ« muaj i bereqetshĂ«m! Allahu ua bĂ«ri  obligim (farz) agjĂ«rimin e tij. NĂ« kĂ«tĂ« muaj hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit dhe shejtanĂ«t prangosen. NĂ« tĂ« Ă«shtĂ« njĂ« natĂ« e cila Ă«shtĂ« mĂ« e vlefshme sesa 1000 muaj. Ai i cili privohet nga mirĂ«sia e saj, vĂ«rtetĂ« Ă«shtĂ« privuar nga çdo mirĂ«si.” Imam Ahmedi. Te fjala: “Ju erdhi muaji i Ramazanit…” ka njĂ« pĂ«rgĂ«zim (urim) tĂ« madh prej Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem. I njoftoi sahabĂ«t se po u vije njĂ« çështje qĂ« Ă«shtĂ« shumĂ« madhĂ«shtore, Allahu po ua mundĂ«son ta arrini duke pasur shĂ«ndet tĂ« plotĂ«, besim, siguri, Islam e selamet.

Në këtë muaj ti ke mundësi të kthehesh tek Allahu dhe ta llogaritësh veten tënde. Nëse gjatë vitit ke qenë i shkujdesur, atëherë po të vije mundësia të kthehesh tek Allahu me kryerje të urdhrave të Tij dhe largim nga ndalesat. Nga këto fjalë të Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem zemrat lëvizin dhe fillojnë të ndjejnë vlerën e pozitën e lartë që ka ky muaj tek Allahu, dhe që duhet të jetë i tillë edhe në zemrat tona. Me këto fjalë, sikur do të na thotë Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem: Juve ju erdhi Ramazani, andaj përgatituni për të, priteni atë në mënyrën më të mirë, mirëpriteni si musafirin më të mirë.

Ramazani Ă«shtĂ« njĂ« musafir i ndershĂ«m tĂ« cilin na dĂ«rgon Allahu. PĂ«rgatituni ta nderoni kĂ«tĂ« musafir dhe t’i jepet e drejta siç e meriton. PĂ«rgatiteni shpirtin e juaj ta mirĂ«prisni atĂ« ngase ashtu siç vjen shpejt, ashtu dhe shkon.

Njerëzit nga mënyrë se si e presin atë dallojnë:

 1. Disa e presin me blerje të shumta të ushqimeve nëpër tregje, shpenzojnë edhe jashtë nevojës, shtrojnë sofrat përplot ushqime në iftare, porse hanë veçse pak.
 2. Disa e presin me përgatitje të mjete (prej të cilëve nuk ka dobi, madje ka dëm në të dy botët) me të cilat do të angazhohen/argëtohen duke e humbur (mbytur) kohën pas tyre, duke e kaluar kohën e agjërimit.
 3. Disa e presin me përgatitje të vetes se si të veprojnë vepra sa më shumë për ta kënaqur Allahun, të cilët planifikojnë kohën për leximin e Kuranit, për përmendjen e dhikrit, për namazin e natës, për ndihmën ndaj të tjerëve, për dhënien e lëmoshës, për prezantimin në mexhliset e dijes për fe etj.
 4. Disa e presin me raport të njëjtë sikur muajt e tjerë të vitit, vjen e kalon Ramazani për ta sikur muajt e tjerë. Kjo është një humbje e madhe.

Muslimani duhet ta presë Ramazanin në mënyrën më të mirë, me sinqeritet dhe duke ia dhënë të drejtën që e meriton.

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thĂ«nĂ«: “Kur vjen nata e parĂ« e Ramazanit, shejtanĂ«t dhe xhindĂ«t renegat prangosen. Mbyllen tĂ« gjitha dyert e xhehenemit, asnjĂ« derĂ« e tij nuk hapet (gjatĂ« Ramazanit). Hapen tĂ« gjitha dyert e xhenetit, asnjĂ« derĂ« e tij nuk mbyllet. NjĂ« thirrĂ«s thĂ«rret: “O ti qĂ« synon tĂ« mirĂ«n, vepro! O ti qĂ« synon tĂ« keqĂ«n, ndalu!” Allahu cakton njerĂ«z (muslimanĂ«) t’i lirojĂ« prej zjarrit tĂ« xhehenemit, kjo çdo natĂ«.” Tirmidhiu.

O ti që synon dhe e dëshiron të mirën, vepro, të ka ardhur shansi, kthehu tek Allahu me tërë qenien tënde dhe adhuroje Atë, mos lejo të të humbet kohë nga Ramazani ngase ky muaj është një rast i madh që nuk vjen çdo herë, ai është një periudhë e të mirave të shumta. Dije se është një shans që nëse ik, ka mundësi mos të të kthehet më, ka mundësi që më të mos e presësh Ramazanin. Andaj, shfrytëzoje atë!

O ti qĂ« e synon dhe e dĂ«shiron tĂ« keqĂ«n, qĂ« shpirti yt shkon drejt saj, ndalu, nuk tĂ« takon t’ia japĂ«sh vetĂ«s mundĂ«sinĂ« tĂ« lĂ«shohet nĂ« tĂ« kĂ«qija, mĂ«kate, devijime, ngase Ramazani Ă«shtĂ« njĂ« kohĂ« e bereqetshme, qĂ« Allahu ta ka mundĂ«suar pĂ«r ta dĂ«lirĂ« vetĂ«n tĂ«nde e tĂ« kthehesh tek Ai.

E ai shpirt që nuk lëvizë fare kur vjen ky muaj, që nuk kthehet tek Allahu me pendim, nëse jo në këtë muaj atëherë kur do të kthehet?!

ShumĂ« prej njerĂ«zve janĂ« tĂ« preokupuar me dĂ«frime, lojĂ«ra, luks, teprime, shpenzime nĂ« gjĂ«ra tĂ« kota, me gjĂ«ra tĂ« kĂ«saj dunjaje, duke e e bĂ«rĂ« njĂ« jetĂ« jashtĂ« rregullit (gjumĂ« ditĂ«n e zgjim natĂ«n), duke u kapluar nga dembelia dhe nuk i kryejnĂ« obligimet ndaj Allahut, duke i bĂ«rĂ« kĂ«shtu vetĂ«s padrejtĂ«si, janĂ« zhytur aq thellĂ« nĂ« to saqĂ« ato janĂ« bĂ«rĂ« pengesĂ« e madhe qĂ« ata tĂ« kthehen tek Allahu. Muaji i Ramazanit, pĂ«r kĂ«ta njerĂ«z tĂ« cilĂ«t i ka kapur pakujdesia, Ă«shtĂ« njĂ« rast i mirĂ« pĂ«r t’iu kthyer Allahut me pendim. E nĂ«se nuk kthehen as nĂ« kĂ«tĂ« muaj, atĂ«herĂ« kur ta presin rastin tjetĂ«r pĂ«r ta bĂ«rĂ« kĂ«tĂ«?

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem thotĂ«: “Allahu cakton disa nga njerĂ«zit (muslimanĂ«t) t’i lirojĂ« prej zjarrit tĂ« xhehenemit, kjo pĂ«r çdo natĂ« (tĂ« Ramazanit).” VĂ«rtetĂ« kur besimtari i dĂ«gjon kĂ«to fjalĂ«, shpirti i tij ‘digjet’ nga dĂ«shira e madhe qĂ« edhe ai tĂ« ketĂ« hise nĂ« kĂ«tĂ« fitim kaq tĂ« madh, qĂ« ai tĂ« jetĂ« prej atyre qĂ« Allahu e liron prej zjarrit tĂ« xhehenemit. Ky Ă«shtĂ« njĂ« premtim i ndershĂ«m prej Allahut dhe njĂ« shpĂ«rblim madhor. Nuk i takon muslimanit i cili i dĂ«gjon kĂ«to fjalĂ«, tĂ« mos e dĂ«shirojĂ« dhe tĂ« pĂ«rpiqet shumĂ« qĂ« tĂ« jetĂ« prej atyre tĂ« cilĂ«ve Allahu i liron nga zjarri i xhehenemit, duke u kthyer tek Ai me pendim, me adhurime, me vepra tĂ« mira, me largim nga mĂ«katet etj.

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem e ka pĂ«rshkruar muajin e Ramazanit si muaji i durimit. Ai thotĂ«: “Ai qĂ« e agjĂ«ron muajin e durimit dhe tri ditĂ« tĂ« çdo muaji tjetĂ«r, ai Ă«shtĂ« sikur ka agjĂ«ruar tĂ«rĂ« vitin.” Imam Ahmedi, Nesaiu. KĂ«tu pĂ«rfitojmĂ« atĂ« se muslimanit i jepet njĂ« mundĂ«si e rast shumĂ« i madh qĂ« nĂ« kĂ«tĂ« muaj tĂ« ndershĂ«m tĂ« trajnojĂ« e diciplinojĂ« shpirtin e tij nĂ« durim, nĂ« tĂ« tri llojet e tij (durimi nĂ« kryerjen e adhurimeve, nĂ« ndaljen nga ndalesat dhe nĂ« fatkeqĂ«si e sprova). Duhet tĂ« dish se durimtarĂ«ve Allahu u jep shpĂ«rblime pa llogari, pa masĂ«. Allahu thotĂ«: “VetĂ«m ata qĂ« janĂ« tĂ« durueshĂ«m, do tĂ« shpĂ«rblehen pa masĂ«.” Zumer 10. Besimtari, prej ditĂ«s sĂ« parĂ« tĂ« Ramazanit fillon ta mĂ«sojĂ« veten e tij nĂ« durim. Ky muaj Ă«shtĂ« njĂ« sezonĂ« nĂ« tĂ« cilĂ«n nĂ« mĂ«nyrĂ«n mĂ« tĂ« mirĂ« ti mund ta trajnosh vetĂ«n tĂ«nde pĂ«r tĂ« qenĂ« durimtar. Njeriu jeton nĂ« kĂ«tĂ« muaj duke qenĂ« durimtar. KĂ«shtu ai ndalon nga ushqimi e pija e nga marrĂ«dhĂ«nia bashkĂ«shortore gjatĂ« agjĂ«rimit, edhe pse shpirti i tij i dĂ«shiron, mirĂ«po ndalet pĂ«r hir tĂ« Allahut sepse Ai ia ka ndaluar ato t’i veprojĂ« gjatĂ« agjĂ«rimit, andaj edhe jashtĂ« Ramazanit duhet tĂ« ndalet prej gjĂ«rave ia ka ndaluar Ai. Muslimani e di se nĂ«se e prish agjĂ«rimin e pret ndĂ«shkimi i Allahut, e nga frika prej Tij, ai nuk e prish atĂ« edhe nĂ«se i ka para vetes. Kur shpirti i tij e thĂ«rret pĂ«r tĂ« bĂ«rĂ« njĂ« mĂ«kat jashtĂ« Ramazanit, duhet ta ndjejĂ« kĂ«tĂ« frikĂ« ndaj Allahut dhe ndaj ndĂ«shkimit tĂ« Tij.

NĂ« njĂ« hadith Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem e pĂ«rshkruan Ramazanin se ai Ă«shtĂ« muaj bereqetshĂ«m. Ai thotĂ«: “Juve ju erdhi muaji i Ramazanit i cili Ă«shtĂ« muaj i bereqetshĂ«m. Allahu ua ka bĂ«rĂ« obligim agjĂ«rimin e tij. NĂ« kĂ«tĂ« muaj hapen tĂ« gjitha dyert e xhenetit dhe mbyllen tĂ« gjitha dyert e zjarrit. ShejtanĂ«t renegatĂ« prangosen.”  Bereqeti i kĂ«tij muaji pĂ«rfshin çdo çast, çdo moment, prej kur hyn ky muaj deri kur pĂ«rfundon. Bereqetet e mirĂ«sitĂ« e tij janĂ« tĂ« shumta, tĂ« shumĂ«llojshme dhe madhĂ«shtore. Prej bereqeteve Ă«shtĂ« hapja e dyerve tĂ« xhenetit dhe mbyllja dyerve tĂ« xhehenemit dhe prangosen renegatĂ«t prej shejtanĂ«ve e xhindĂ«ve, lidhen me zinxhirĂ«. Nuk ndodh nĂ« asnjĂ« muaj tjetĂ«r tĂ« vitit tĂ« jetĂ« kĂ«shtu. NĂ« muajt e tjerĂ« ata janĂ« tĂ« lirĂ« duke iu bĂ«rĂ« vesvese njerĂ«zve, duke i nxitur nĂ« mĂ«kate, nĂ« tĂ« kĂ«qija etj. Kur muslimani i dĂ«gjon kĂ«to ambiciet e tij lartĂ«sohen, vendosmĂ«ria aktivizohet, kur i dĂ«gjon kĂ«to ai duhet tĂ« veprojĂ«, tĂ« kthehet tek Allahu me adhurim, me bindje ndaj Tij pĂ«r ta arritur KĂ«naqĂ«sinĂ« e Tij.

🍁Muslimani dhe pritja e Ramazanit 🍁

 1. TĂ« ndjejĂ« gĂ«zim tĂ« madh e lumturi pĂ«r ardhjen e Ramazanit. Gjithashtu ta falĂ«nderojĂ« shumĂ« Allahun pĂ«r mundĂ«sin e arritjes sĂ« tij. Sa e sa njerĂ«z ishin me ne muajt e kaluar, e sot nuk janĂ« mĂ«, gjenden nĂ« varre dhe mĂ« nuk mund tĂ« veprojnĂ« vepra tĂ« mira! FalĂ«nderimi pĂ«r kĂ«tĂ« mirĂ«si ndaj Allahut, Ă«shtĂ« kujdesi dhe pĂ«rpjekja maksimale nĂ« adhurimin ndaj Tij. Kur Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka parĂ« hĂ«nĂ«n e re tĂ« muajit vijues, tĂ« çdo muaji, e ka bĂ«rĂ« njĂ« lutje: “O Allah, na mundĂ«so qĂ« kĂ«tĂ« muaj qĂ« hyn hĂ«na e re, ta kalojmĂ« duke pasur bereqet, besim, siguri dhe Islam! Zoti im dhe Zoti yt (o hanĂ«) Ă«shtĂ« Allahu.” Tirmidhiu, Ahmedi.

Lutja:

Ű§Ù„Ù„Ù‘ÙŽÙ‡ÙÙ…Ù‘ÙŽ ŰŁÙŽÙ‡ÙÙ„Ù‘ÙŽÙ‡Ù ŰčÙŽÙ„ÙŽÙŠÙ’Ù†ÙŽŰ§ ŰšÙŰ§Ù„Ù’ŰŁÙŽÙ…Ù’Ù†Ù ÙˆÙŽŰ§Ù„Ù’Ű„ÙÙŠÙ…ÙŽŰ§Ù†ÙŰŒ ÙˆÙŽŰ§Ù„ŰłÙ‘ÙŽÙ„ÙŽŰ§Ù…ÙŽŰ©Ù ÙˆÙŽŰ§Ù„Ù’Ű„ÙŰłÙ’Ù„ÙŽŰ§Ù…ÙŰŒ Ű±ÙŽŰšÙ‘ÙÙ†ÙŽŰ§ ÙˆÙŽŰ±ÙŽŰšÙ‘ÙÙƒÙŽ Ű§Ù„Ù„Ù‘ÙŽÙ‡Ù

 1. TĂ« pendohet sinqerisht pĂ«r mĂ«katet e bĂ«ra. Çdo njĂ«ri nga ne Ă«shtĂ« mĂ«katar. Çdo njĂ«ri ka lĂ«nĂ« anash diçka, ose ka tepruar ndonjĂ«herĂ«, ose e ka çuar kohĂ«n kot, ka bĂ«rĂ« mĂ«kate, ka qenĂ« neglizhent etj. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thĂ«nĂ«: “TĂ« gjithĂ« njerĂ«zit janĂ« mĂ«katarĂ«. MĂ« i miri mĂ«katar Ă«shtĂ« ai qĂ« pendohet.” MĂ« i miri Ă«shtĂ« ai i cili kur (ndodh) tĂ« bĂ«jĂ« mĂ«kat, kthehet tek Allahu me pendim. Muaji i Ramazanit Ă«shtĂ« njĂ« rast i mirĂ« pĂ«r njeriun tĂ« kthehet tek Allahu me pendim. ShumĂ« raste ndodhin qĂ« njerĂ«zit nĂ« Ramazan tĂ« kthehen tek Allahu me pendim, e pas tij mĂ« nuk u kthehen atyre mĂ«kateve. Ramazani Ă«shtĂ« sezonĂ« i pendimit dhe i pranimit tĂ« pendimit. Andaj, ta presĂ«sh kĂ«tĂ« muaj me pendim tĂ« sinqertĂ«. NĂ«se do qĂ« ta presĂ«sh nĂ« mĂ«nyrĂ«n mĂ« tĂ« mirĂ«, pendohu pĂ«r mĂ«katet e tua. Pendimi i pastĂ«r/i sinqertĂ« pĂ«r mĂ«katet ndaj Allahut duhet tĂ« pĂ«rmbushĂ« tri kushte:
 2. Keqardhjen për veprimin e mëkatit,
 3. Vendosmërinë për moskthim në atë mëkat,
 4. Ndërprerjen e veprimit të atij mëkati.

NdĂ«rsa, nĂ« rastin kur mĂ«kati ka tĂ« bĂ«jĂ« ndaj njerĂ«zve, shtohet dhe njĂ« kusht: kthimi i tĂ« drejtave ndaj tyre, e nĂ«se nuk ka mundĂ«si atĂ«herĂ« t’iu kĂ«rkojĂ« falje (p.sh.: i ka pĂ«rgojuar, ua ka cenuar nderin, pasurinĂ«, i ka nĂ«nçmuar, ka bartur fjalĂ« etj.).

 1. Ta ruajĂ« agjĂ«rimin e tij. AgjĂ«rimi i tij Ă«shtĂ« njĂ« margaritar qĂ« i takon vetĂ«m atij duke mos i lĂ«nĂ« tĂ« tjerĂ«t ta njollosin atĂ« (margaritar). Tek agjĂ«rimi njerĂ«zit dallojnĂ« shumĂ« sa i pĂ«rket pĂ«rsosjes dhe plotĂ«simit tĂ« tij, edhe pse tĂ« gjithĂ« janĂ« pjesĂ«marrĂ«s sa i takon abstenimit nga ushqimi, pija, marrĂ«dhĂ«niet intime (mes burrit e gruas), prej agimit deri nĂ« perĂ«ndimin e diellit. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem Ă«shtĂ« pyetur se kush prej agjĂ«ruesve e ka shpĂ«rblimin mĂ« tĂ« madh tek Allahu, ka thĂ«nĂ«: “Ai qĂ« mĂ« sĂ« shumti e pĂ«rmend Allahun gjatĂ« agjĂ«rimit.” PĂ«rmendja e Allahut prej agjĂ«ruesve dallon. Disa e pĂ«rmendin Allahun pak, kryejnĂ« adhurime pak, lexojnĂ« Kuran pak. Ka prej njerĂ«zve qĂ« gjatĂ« gjithĂ« netĂ«ve tĂ« Ramazanit rrinĂ« zgjuar duke qĂ«ndruar nĂ« lojĂ«ra e dĂ«frime, e falin sabahun dhe flenĂ« deri pas dreke duke u ikur namazi. Muslimani duhet tĂ« mundohet qĂ« agjĂ«rimi i tij tĂ« jetĂ« i pĂ«rsosur, ta mbushĂ« me pĂ«rmendjen e Allahut. Dhikri pĂ«rfshin shumĂ«:

â–ȘpĂ«rmendjen e Allahut me zemĂ«r, apo me gjuhĂ«, apo me tĂ« dyja (e kjo Ă«shtĂ« mĂ« sĂ« miri),

â–Șleximin e Kuranit,

â–Șnamazin nafile,

â–Șprezantimin nĂ« ndejat e dijes, dhe tĂ« tjera.

Këto janë disa gjëra për të cilat muslimani duhet të luftojë me vetveten, sepse sa më shumë që e përmend Allahun gjatë agjërimit, agjërimi i tij është më i plotë.

 

 1. Ta realizojĂ« fjalĂ«n e tĂ« DĂ«rguarit salAllahu alejhi ue selem: “Ai i cili e agjĂ«ron muajin e Ramazanit me besim dhe shpresĂ« nĂ« shpĂ«rblimin e Allahut, atij do t’i falen mĂ«katet e bĂ«ra mĂ« parĂ«.” Muslimani kĂ«shtu duhet tĂ« agjĂ«rojĂ«, e jo sepse Ă«shtĂ« adet, jo sepse familja, shokĂ«t e tĂ« tjerĂ«t agjĂ«rojnĂ« andaj tĂ« agjĂ«rojĂ« edhe ai, qĂ« tĂ« mos thonĂ« “ai e ha Ramazanin”, qĂ« tĂ« mos kritikohet prej tĂ« tjerĂ«ve. AgjĂ«rimi nuk duhet tĂ« bĂ«het pĂ«r syefaqĂ«si, pĂ«r hir tĂ« njerĂ«zve, pĂ«r tĂ« tĂ« lavdĂ«ruar tĂ« tjerĂ«t. Me asnjĂ«rin nga kĂ«to qĂ«llime nuk lejohet tĂ« agjĂ«rohet Ramazani. Ramazani duhet tĂ« agjĂ«rohet veç pĂ«r hir tĂ« Allahut, me besim e bindje tĂ« plotĂ« dhe me shpresĂ«n nĂ« shpĂ«rblimin e Allahut, i Cili ka premtuar pĂ«r agjĂ«ruesit shpĂ«rblim pa llogari, pa masĂ«.

🔾Me besim- se Allahu ta ka bĂ«rĂ« obligim agjĂ«rimin e Ramazanit dhe ti duhet ta kryesh atĂ«.

🔾Me shpresĂ« nĂ« shpĂ«rblimin e Tij- se Allahu do ta pranojĂ« agjĂ«rimin e tij dhe do ta shpĂ«rblejĂ« nĂ« ahiret pĂ«r tĂ«. VetĂ«m Ai e di se çfarĂ« ka pĂ«rgatitur prej shpĂ«rblimeve tĂ« shumta pĂ«r agjĂ«ruesin. Ai thotĂ«: “AgjĂ«rimi Ă«shtĂ« pĂ«r Mua dhe VetĂ«m UnĂ« e shpĂ«rblej agjĂ«ruesin.” (Hadith Kudsij, mutefekun alejhi).

 

 1. Të jetë ambicioz gjatë gjithë Ramazanit. Muslimanin nuk duhet ta lëshojnë ambiciet e të bezdiset, duke qenë në fillim të Ramazanit i vendosur e pastaj gradualisht të dobësohet nga fundi, pikërisht atëherë kur duhet të shtohen adhurimet ai e pakëson adhurimin. Prej fillimit e deri në fund të Ramazanit muslimani duhet të agjërojë me besim dhe duke llogaritur në shpërblimin e Allahut.

 

 1. TĂ« arrijĂ« devotshmĂ«rinĂ«. DevotshmĂ«ria Ă«shtĂ« prej gjĂ«rave mĂ« tĂ« rĂ«ndĂ«sishme pĂ«r tĂ« cilat Allahu e ka ligjĂ«suar agjĂ«rimin e Ramazanit. ThotĂ« Allahu: “O ju qĂ« keni besuar! Ju Ă«shtĂ« bĂ«rĂ« obligim agjĂ«rimi ashtu siç u ishte bĂ«rĂ« atyre para jush, nĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ« tĂ« arrini devotshmĂ«rinĂ«.” Bekare 183. Ai qĂ« e plotĂ«son/kryen agjĂ«rimin, kĂ«shtu do tĂ« ndjekĂ« rrugĂ«n qĂ« dĂ«rgon te devotshmĂ«ria ndaj Allahut. AgjĂ«rimi Ă«shtĂ« njĂ« rast dhe shans qĂ« tĂ« pajisesh me devotshmĂ«ri, qĂ« tĂ« jesh prej tĂ« devotshmĂ«ve, qĂ« e kanĂ« frikĂ« Allahun dhe qĂ« ruhen prej tĂ« kĂ«qijave. Si arrihet devotshmĂ«ria pĂ«rmes agjĂ«rimit? Njeriu gjatĂ« vitit Ă«shtĂ« mĂ«suar me disa gjĂ«ra tĂ« cilat gjatĂ« Ramazanit i ka tĂ« ndaluara. MirĂ«po gjatĂ« Ramazanit ai i braktisĂ« ato pĂ«r hir tĂ« Allahut ngase Ai i ka ndaluar, edhe pse ka mundĂ«si t’i veprojĂ« duke mos e parĂ« askush, porse nuk e bĂ«n kĂ«tĂ« sepse i bindet Allahut dhe e ka frikĂ« AtĂ«. PĂ«rderisa gjatĂ« Ramazanit e ndal veten ndaj kĂ«tyre gjĂ«rave, ai gjatĂ« gjithĂ« jetĂ«s sĂ« tij po ashtu duhet ta ketĂ« kĂ«tĂ« bindje ndaj Allahut. NĂ« kĂ«tĂ« mĂ«nyrĂ« e trajnon veten duke vepruar njĂ«jtĂ« edhe jashtĂ« Ramazanit sa i pĂ«rket ndalimit nga ndalesat e Allahut dhe veprimit tĂ« urdhrave tĂ« Tij. Zoti i Ramazanit Ă«shtĂ« Zoti edhe i muajve tĂ« tjerĂ«. E nĂ«se ndodh ndonjĂ«herĂ« tĂ« biesh nĂ« mĂ«kate apo neglizhencĂ«, atĂ«herĂ« menjĂ«herĂ« pendohu tek Allahu sinqerisht.

 

 1. TĂ« pajiset me devotshmĂ«ri nĂ« Ramazan dhe pasi kalon ai. Selefi Ă«shtĂ« pyetur pĂ«r disa njerĂ«z qĂ« u kushtojnĂ« rĂ«ndĂ«si farzeve vetĂ«m gjatĂ« Ramazanit, ndĂ«rsa jashtĂ« tij janĂ« neglizhentĂ«, dhe kanĂ« thĂ«nĂ«: “Sa i keq Ă«shtĂ« ai popull qĂ« e njeh Allahun veç nĂ« Ramazan!” Muslimani e ka obligim qĂ« gjatĂ« Ramazanit vazhdimisht t’i kushtojĂ« kujdes bindjes ndaj Allahut, ta dijĂ« se Ai e MbikĂ«qyrĂ«. VetĂ« fakti qĂ« ai i kushton rĂ«ndĂ«si obligimeve gjatĂ« kĂ«tij muaji dhe ruajtjes nga mĂ«katet, atĂ«herĂ« le ta shfrytĂ«zojĂ« kĂ«tĂ« mundĂ«si/shans qĂ« pastaj tĂ« vazhdojĂ« nĂ« kĂ«tĂ« mĂ«nyrĂ« edhe pasi kalon (Ramazani), duke qenĂ« me devotshmĂ«ri edhe jashtĂ« tij. KĂ«shtu, del prej Ramazanit duke pĂ«rfituar shumĂ« mirĂ«si, e prej tyre Ă«shtĂ« devotshmĂ«ria. Ramazani Ă«shtĂ« shkollĂ« edukative, e bereqetshme, pas sĂ« cilĂ«s njeriu del i devotshĂ«m; besimtari i mirĂ« prej tij merr mĂ«sime e udhĂ«zime dhe i pĂ«rdorĂ« gjatĂ« gjithĂ« jetĂ«s sĂ« tij.

8. TĂ« lexojĂ« Librin e Allahut. Prej veçorive tĂ« Ramazanit ndaj muajve tĂ« tjerĂ« Ă«shtĂ« zbritja e Kuranit nĂ« kĂ«tĂ« muaj. Allahu ka thĂ«nĂ«: “Muaji i Ramazanit Ă«shtĂ« ai, nĂ« tĂ« cilin ka zbritur Kurani, qĂ« Ă«shtĂ« udhĂ«rrĂ«fyes pĂ«r njerĂ«zit, plot me shenja tĂ« qarta pĂ«r rrugĂ«n e drejtĂ« dhe dallues (i sĂ« mirĂ«s nga e keqja).” Bekare 185. VetĂ« Xhibrili alejhi ue selem pĂ«r çdo Ramazan ka ardhur tek Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem dhe sĂ« bashku e kanĂ« pĂ«rsĂ«ritur Kuranin. NĂ« vitin nĂ« tĂ« cilin ka vdekur Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem e kanĂ« pĂ«rsĂ«ritur dy herĂ«. Kjo tregon se muslimani duhet t’i kushtojĂ« rĂ«ndĂ«si tĂ« madhe Kuranit gjatĂ« kĂ«tij muaji. NĂ«se nuk i di shkronjat, duhet t’i mĂ«sojĂ« ato. NĂ«se i di shkronjat por nuk e di mirĂ« leximin, duhet tĂ« mundohet ta pĂ«rsosĂ« leximin dhe rregullat e texhwidit. E nĂ«se i di kĂ«to, atĂ«herĂ« duhet tĂ« lexojĂ« sa mĂ« shumĂ« prej Kuranit. Gjithashtu tĂ« lexojĂ« me meditim, jo vetĂ«m si lexim i shpejtĂ«.

 

 

Hoxhë Lulzim Perçuku.

Ligjëratë e transkriptuar.