A bën të thuhet për ajrin dhe gjëra tjera se ato janë natyrale?

Pyetja: “A lejohet thënia siç vijon: “ky ajër është natyral” apo nuk lejohet?”

Përgjigja: “Nëse kihet për qëllim me këtë thënie se ajri është mesatar, atëherë lejohet.

Suksesi është nga Allahu, salatet dhe selamet qofshin për të Dërguarin tonë Muhamedin, për familjen dhe shokët e tij”.

Pyetja e dytë nga fetuaja nr. (9552):

Komisioni i përhershëm për kërkime dhe fetua
Anëtar: Abdullah bin Gudejan
Zëvendës kryesues: AbduRRezak Afifij
Kryesues: AbulAziz bin Baz

Përktheu: Petrit Perçuku

Shpërndaje artikullin