A është i njëjtë shpërblimi për kompensimin e ditëve të humbura të Ramazanit sikurse agjërimi gjatë tij?

A është i njëjtë shpërblimi për kompensimin e ditëve të humbura të Ramazanit sikurse agjërimi gjatë tij?

Hoxhë Lulzim Perçuku: Shpërblimi është i njëjtë gjithsesi, sepse mosagjërimi i Ramazanit për disa kategori është me arsye sheriatike. I sëmuri apo femra kur është me menstruacione, kur t’i kompensojnë ditët e humbura prej Ramazanit pasi kalon ai, shpërblimin e kanë njëjtë sikur t’i kishin agjëruar ato kur ishte Ramazan. Mëshira e Allahut është e madhe.