A është nga suneti që kur vije Ramazani ta urojmë njëri-tjetrin?

A është nga suneti që kur vije Ramazani ta urojmë njëri-tjetrin?

A është nga suneti që kur vije Ramazani ta urojmë njëri-tjetrin?

Hoxhë Jeton Bozhlani: Sa i përket urimit për ardhjen e Ramazanit, ka ardhur argument nga suneti se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem i përgëzonte sahabët për ardhjen e këtij muaji me fjalët: “U erdhi muaji i ramazanit, muaji i bekuar…” Por, nuk ka ndonjë argument specifik për urim apo për shprehjen me te cilën urohet.

Dijetarët e kanë lejuar urimin duke u bazuar në hadithin paraprak, duke argumentuar se edhe urimi është një lloj përgëzimi.