A ka argument se e keqja është krijuar në ditën e martë?

Përgjigjje: Kjo është prej besëtytnive dhe besimeve të kota, duke menduar se të martën u krijua e keqja dhe se duhet pasur kujdes të mos veprohen disa veprime në atë ditë. Por, nuk ka argument për këtë në Islam. ❌

Shpërndaje artikullin