A ka mëkat ai që nuk del në xhami për taravi meqë është i sëmurë me ethe?

A ka mëkat ai që nuk del në xhami për taravi meqë është i sëmurë me ethe?

A ka mëkat ai që nuk del në xhami për taravi meqë është i sëmurë me ethe?

Hoxhë Jeton Bozhlani: Personi nuk ka mëkat nëse nuk del në xhami për namaz të teravive, edhe nëse është i shëndoshë, sepse taravitë janë sunet.

Por, nëse është i sëmurë dhe kjo e pengon për të dalë në namaz të teravive, ai shpërblehet sikur te ishte falur me xhemat.