A lejohet rregullimi i dhëmbëve të femrave nga stomatologu mashkull?

Përgjigjja: Duke qenë se sot ka mjaftueshëm stomatologe femra, nuk lejohet të shkosh për mjekim të dhëmbit te një mashkull. Sikur dikush të kete nevojë për mjekim për ndonjë problem shendetësor, ku mjekët të gjithë janë meshkuj, në ndonjë drejtim më të rrallë, atëherë lejohet të shkohet te mashkulli. Mirëpo për stomatologji dhe lëmi tjera ku ka mjaft femra që punojnë si mjeke, nuk bën të shkohet te mashkulli.