A lejohet të ha syfyr duke qenë xhunub e pas syfyrit të marr gusël?

A lejohet të ha syfyr duke qenë xhunub e pas syfyrit të marr gusël?

A lejohet të ha syfyr duke qenë xhunub e pas syfyrit të marr gusël?

Hoxhë Jeton Bozhlani: Lejohet të shtyhet gusli deri pas syfyrit, sepse pastrimi është kusht për namaz e jo për agjërim; dhe Pejgamberin salAllahu alejhi ue selem e zinte koha e sabahut duke qenë xhunub dhe agjëronte.