A lejohet të përdoret shprehja "rastësisht"?

  • Post category:Akide
A lejohet të përdoret shprehja

Pyetje: A është e ndaluar shprehja “rastësisht” siç thotë dikush: “rastësisht takova filanin”?

 

Përgjigje: Nuk është e ndaluar as nuk është shirk nëse njeriu thotë: “Rastësisht takova filanin”, sepse me këtë shprehje ka për qëllim se e ka takuar paparitmas dhe pa ndonjë premtim paraprak, prandaj nuk ka gjë të keqe në këtë shprehje.


Komisioni i Përhershëm për Studime dhe Fetua, në përbërje të anëtarëve:
Abdulaziz ibën Baz, Abdurrezak Afifij, Abdullah Gudejan, Abdullah Ku’ud.
Fetva nr. 4700
Përktheu: J.B.