A lejohet të thirren të afërm jo agjërues duke ju shtruar iftar?

A lejohet të thirren të afërm jo agjërues duke ju shtruar iftar?

A lejohet të thirren të afërm jo agjërues duke ju shtruar iftar?

Hoxhë Usame Morina: Lejohet dhe kjo konsiderohet si një gosti e zakonshme, por nuk e ka shpërblimin të cilin e përshkruan hadithi: “Kush ushqen një agjërues, ka shpërblimin si të atij (agjëruesit), duke mos iu pakësuar aspak nga shpërblimi i tij.”