A lejohet veshja e xhakaventos (jaknes) mbi xhilbab ?

A lejohet veshja e xhakaventos (jaknes) mbi xhilbab ?

Përgjigjje: Xhilbabi duhet të jetë mbi xhakavento, pra të jetë rrobë e jashtme. Nëse femra e vesh atë mbi xhilbab, atëherë do i përshkruhet pjesa e kokës, e qafës. Andaj, ajo vishet nën xhilbab.