A prishet agjërimi nëse personi qëllimisht kur merr abdes e thith thellë ujin për hunde (sikur jashtë agjërimit)?

A prishet agjërimi nëse personi qëllimisht kur merr abdes e thith thellë ujin për hunde (sikur jashtë agjërimit)?

Hoxhë Jeton Bozhlani: Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë lidhur me abdesin: “Fute ujin thellë në hundë, përveç nëse je agjërues”. D.m.th gjatë agjërimit duhet të mos e fusim ujin thellë në hundë, me qëllim që të mos depërtojë ndonjë sasi e ujit brenda në organizëm. Ai që e ka bërë këtë gjatë agjërimit, nuk i është prishur agjërimi, edhe nëse i ka depërtuar ndonjë pikë uji në organizëm, sepse kjo konsiderohet pa dashje. Por, duhet të mos e përsëris këtë gjë.

Shpërndaje artikullin