A të shkojmë te ndonjë shoqe që ta kalojmë natën aty edhe nëse nuk kemi mahrem, por që është i ndarë vendi për burra dhe I sigurtë në njëfar forme.

A të shkojmë te ndonjë shoqe që ta kalojmë natën aty edhe nëse nuk kemi mahrem, por që është i ndarë vendi për burra dhe I sigurtë në njëfar forme.

Përgjigje: Nëse nuk është e domosdoshme, atëherë nuk duhet që gruaja muslimane të shkojë në kësi vendi (shtëpi). Sepse, kjo mund të shkaktojë dyshime rreth saj dhe të tjerëve.

➡Prandaj, muslimani është i obliguar që të mos veprojë gjëra të cila mund të jenë shkak që të tjerët të kenë dyshime dhe mendime negative për to, apo edhe më keq që të tjerët të fillojnë flasin për nderin e tij.