Dispozita rreth përdorimit të barnave për pengimin e menstruacioneve gjatë ramazanit

Dispozita rreth përdorimit të barnave për pengimin e menstruacioneve gjatë ramazanit

Pyetje: Disa gra përdorin hapa gjatë ramazanit, në mënyrë që mos tu vinë menstruacionet, alejohet ky veprim?

Përgjigje: Konsideroj se nuk ka gjë të keqe në këtë veprim, nëse kjo nuk u sjell dëm. Për këtë gjë nuk di të ketë ndonjë ndalesë, sepse është një dobi e madhe për gratë që ato të agjërojnë së bashku me të tjerët dhe të mos kenë nevojë që disa ditë të ramazanit t’i bëjnë kaza.

Marrë nga fetuatë e shejh Abdulaziz ibën Baz.
Përktheu: Jeton Bozhlani