Kam për të marr radhazi çdo ditë injeksione. A të vazhdoj agjërimin?

Kam për të marr radhazi çdo ditë injeksione. A të vazhdoj agjërimin?

Kam për të marr radhazi çdo ditë injeksione. A të vazhdoj agjërimin?

Hoxhë Bajram Sefedini: Nëse injeksionet nuk janë ushqyese, ato nuk e prishin agjërimin. Kështu që ti e vazhdon agjërimin.