Kur fillon dhe mbaron koha e lejimit të marrëdhënies intime mes bashkëshortëve gjatë Ramazanit?

Kur fillon dhe mbaron koha e lejimit të marrëdhënies intime mes bashkëshortëve gjatë Ramazanit?

Kur fillon dhe mbaron koha e lejimit të marrëdhënies intime mes bashkëshortëve gjatë Ramazanit?

Hoxhë Jeton Bozhlani: Koha e marrëdhënieve intime mes bashkëshortëve gjatë Ramazanit zgjatë sa koha e lejuar për ngrënie, d.m.th. që nga perëndimi i diellit (iftari) deri kur përfundon syfyri.