Kur lejohet që shkaku i sëmundjes të marrim tejemmum edhe pse kemi ujë?

  • Post category:Pasterti
Kur lejohet që shkaku i sëmundjes të marrim tejemmum edhe pse kemi ujë?

Pyetje: Kur lejohet që shkaku i sëmundjes, të marrim tejemmum edhe pse kemi ujë?

Përgjigje: Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm All-llahut të Vetmit, selami dhe salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, si dhe mbi familjen dhe shokët e tij.

Tejemmumi është ligjësuar (edhe pse uji është prezent), kur nga përdorimi i ujit, ekziston frika që sëmundja të shtohet apo të vonohet shërimi i saj.

Suksesin e jep Allahu, salatet dhe selamet qoshfin mbi të Dërguarin, dhe mbi familjen dhe shokët e tij.

5/376.
Komisioni në përbërje të: AbdulAziz ibën Baz, AbduRrezak Afifi, Abdullah ibën Gudejan.

Përktheu: Lulzim Perçuku