Lejohet që me dhuratën të veprojë çfarë të dojë

  • Post category:Shoqeri
Lejohet që me dhuratën të veprojë çfarë të dojë

Pyetje: Nëse dikush ka marrë një dhuratë, a i lejohet që t’ia dhuroj dikujt tjetër?

Përgjigje: Nëse e ka marrë dhuratën, atij i lejohet të veproj me të çfarë të dojë, t’ia dhuroj dikujt tjetër, ta marrë për vete apo t’a shes, dhe nuk ka ndonjë ndalesë për këtë, sepse ajo është pronë e tij.

Shejh Salih el Feuzan
Përktheu: J.B.