Me çfarë të lutem nëse e qëlloj Natën e Kadrit?

Me çfarë të lutem nëse e qëlloj Natën e Kadrit?

Me çfarë të lutem nëse e qëlloj Natën e Kadrit?

Hoxhë Namik Vehapi: Nata e Kadrit është nata më e mirë e vitit. E me çfarë të lutemi është ajo lutje siç mësohet nga hadithi, që kur Aisha radijaAllahu anha e pyeti Pejgamberin salAllahu alejhi ue selem: “Nëse e di se cila është nata e Kadrit, çfarë të them në të?”, e ai (salAllahu alejhi ue selem) i tha: “Thuaj: Allahumme inneke afuun tuhibul afue fa’Afu aní (O Allah, Ti je Falës, e do faljen, më fal mua!)!”