Në rast se personi ha nga harresa

Në rast se personi ha nga harresa

Në rast se personi ha nga harresa kur është agjërueshëm në Ramazan dhe pastaj vazhdon të mos agjërojë atë ditë pa e ditur se nuk i është prishur agjërimi, a duhet ta kompensojë atë ditë?

Hoxhë Jeton Bozhlani: Personi që ka ngrënë me harresë gjatë agjërimit dhe më pas ka vazhduar të hajë me bindjen se i është prishur agjërimi, për shkak të paditurisë, ai obligohet ta kompensojë atë ditë dhe nuk ka ndonjë obligim tjetër.