Nëse nje femër është veshur me fustan te gjatë dhe vishet me rroba të gjëra por mbulesen nuk e ka, a është njëjtë me atë femër qe vishet me fustana të shkurtë e bën plazh me rroba banjo?

Nëse nje femër është  veshur me fustan te gjatë dhe vishet me rroba të gjëra por mbulesen nuk e ka, a është njëjtë me atë femër qe vishet me fustana të shkurtë e bën plazh me rroba banjo?

Përgjigjja: Çdo grua e ka obligim të mbulohet, siç edhe është cekur në pyetje.

Por, nuk krahasohet një grua e cila mundohet që sa më shumë të mbulohet (edhe nëse nuk e mbulohet me mbulesën e plotë islame), me një grua tjetër që e zbulon shumicën e trupit të saj, dhe madje në prezencën e burrave të huaj (siç është rasti i shkuarjes në deti).

Padyshim, që kjo e dyta ka mëkat më të madh te Allahu se e para.