Nëse një person hyn në Islam gjatë muajit të Ramazanit, a detyrohet t’i agjërojë ditët e kaluara të këtij muaji? Çfarë mendimi kanë dijetarët për këtë?

Nëse një person hyn në Islam gjatë muajit të Ramazanit, a detyrohet t’i agjërojë ditët e kaluara të këtij muaji? Çfarë mendimi kanë dijetarët për këtë?

Hoxhë Ahmet Hoxha: Muhammedi صلى الله عليه و سلم kurrë nuk i ka udhëzuar sahabët të cilët e kanë pranuar Islamin, që të përsërisin namazet e pafalura para Islamit, apo të agjërojnë çfarë nuk kanë agjëruar para Islamit.