Përdorimi i injeksioneve në damar dhe në muskuj

Pyetje: “Cili është vendimi për përdorimin e injeksioneve në damar dhe në muskuj? Dhe çfarë është dallimi mes tyre për agjëruesin?”

Përgjigje: “E vërteta është se përdorimi i këtyre injeksioneve nuk e prishë agjërimin, mirëpo ajo çka e prishë është përdorimi i injeksioneve ushqyese në veçanti. E ngjashme me këtë është edhe dhënia e gjakut për analiza; as kjo nuk e
prish agjërimin, sepse nuk është sikurse hixhameja, dhe sa i përket hixhames, prishet agjërimi i atij që ia kryen ndokujt dhe i atij që i kryhet, sipas opinionit më të saktë të dijetarëve për shkak të fjalës së Pejgamberit (sal-lallahu alejhi ue sel-lem):

“E ka prishur agjërimin haxhimi (ai që kryen hixhamen) dhe mahxhumi (atij të cilit i kryhet hixhameja)”.

(Shejh Ibn Baz – Mexhmu’u fetaua ue mekalat muteneuuiah).

Fetua për agjëruesin
Përktheu: Petrit Perçuku

Shpërndaje artikullin