Përdorimi i supositorëve gjatë ditëve të Ramazanit

  • Post category:Agjerim
Përdorimi i supositorëve gjatë ditëve të Ramazanit

Pyetje: “Cili është vendimi për përdorimin e supositorëve gjatë ditëve të Ramazanit, nëse agjëruesi është i sëmurë?”

Përgjigje: “S’ka asgjë të keqe në përdorimin e tyre dhe nuk ka të keqe nëse njeriu përdor supositorët të cilat vendosen në anusin e tij kur ai është i sëmurë. Sepse kjo nuk është ushqim dhe as pije, e as e ngjashme me to. Ligjvënësi na e ka ndaluar ngrënien dhe pirjen, kështu që çfarëdo që është e ngjashme me ngrënien dhe pirjen, merr vendimin e tyre, ndërsa çfarëdo që nuk është e ngjashme me to në emër apo në mënyrën e përdorimit, nuk merr vendimin e tyre”.

(Shejh Ibn Uthejmin- El-fetaua 1/502).

Fetua për agjëruesin
Përktheu: Petrit Perçuku