Pikat për veshë, hundë dhe sy a e prishin agjërimin?

Pikat për veshë, hundë dhe sy a e prishin agjërimin?

 

Pikat për veshë, hundë dhe sy a e prishin agjërimin?

Hoxhë Jeton Bozhlani: Pikat për veshë, hundë apo sy, nuk e prishin agjërimin.

Nëse shija e pikave të hundës arrin në fyt, agjëruesi duhet të pështyjë, të mos i përpijë (pikat). Kjo është më e sigurt, megjithëse ajo është sasi e vogël që neglizhohet, sikurse sasia e vogël e ujit të abdesit që na mbetet në gojë.