Provimi (shkollor) dhe agjërimi

  • Post category:Agjerim
Provimi (shkollor) dhe agjërimi

Pyetje: “A është provimi shkollor arsye për mos agjërimin e Ramazanit?”

Përgjigje: “Provimi shkollor dhe e ngjashmja me të nuk konsiderohen arsye për të mos agjëruar Ramazanin, dhe nuk lejohet bindja ndaj prindërve, nëse ata urdhërojnë një gjë të tillë, sepse nuk ka bindje ndaj krijesës nëse i bëhet mëkat Krijuesit të Madhërishëm, dhe se: “Bindja duhet të jetë në gjëra të mira (jo në mëkate)”, siç ka ardhur në hadith të saktë nga Pejgamberi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem)”.

(Shejh Ibn Baz- Mexhmu’u fetaua ue mekalat muteneuuiah).

Fetua për agjëruesin
Përktheu: Petrit Perçuku