Sa ditë Bajram janë pas Ramazanit?

Sa ditë Bajram janë pas Ramazanit?

Hoxhë Namik Vehapi: Pas Ramazanit, vetëm dita e parë është Bajram, pasi që pas ditës së parë lejohet të fillohet me zëvendësimin e ditëve të paagjëruara të Ramazanit, apo me agjërimin e 6 ditëve të muajit Shewal. Porse, megjithatë s’ka të keqe nëse urohet për Bajram edhe pas ditës së parë.