Sadakatul fitri sa ditë para namazit të Bajramit mund të jepet?

Sadakatul fitri sa ditë para namazit të Bajramit mund të jepet?

Hoxhë Lulzim Perçuku: Sadakatul fitri mund të jepet një ditë ose dy para Bajramit, siç ka ardhur prej ibn Umerit radijAllahu anhuma. Sa më afër Bajramit (që e shtyn dhënien e saj), aq më mirë.

 

Kurse, më e mira është para faljes së namazit të Bajramit, d.m.th. pasi falet namazi i sabahut.