Sadakatul fitri sa ditë para namazit të Bajramit mund të jepet?

Sadakatul fitri sa ditë para namazit të Bajramit mund të jepet?

Sadakatul fitri sa ditë para namazit të Bajramit mund të jepet?

Hoxhë Lulzim Perçuku: Sadakatul fitri mund të jepet një ditë ose dy para Bajramit, siç ka ardhur prej ibn Umerit radijAllahu anhuma. Sa më afër Bajramit (që e shtyn dhënien e saj), aq më mirë.

 

Kurse, më e mira është para faljes së namazit të Bajramit, d.m.th. pasi falet namazi i sabahut.