Si ta di se më është pranuar Ramazani?

Si ta di se më është pranuar Ramazani?

Si ta di se më është pranuar Ramazani?

Hoxhë Lulzim Perçuku: Shenjë e pranimit të Ramazanit është gjendja jote e mirë pas Ramazanit. E nëse njeriu vazhdon pas Ramazanit me gjendjen e njëjtë (me mëkate etj.) ashtu siç ka qenë para se të hyjë në Ramazan, kjo është shenjë e mospranimit.

 

Ne duhet të mundohemi që pas Ramazanit t’i vazhdojmë ato adhurime të cilat i kemi vepruar gjatë Ramazanit, ndoshta jo njëjtë (me atë madhësi e intensitet), mirëpo llojin e adhurimit ta vazhdojmë, shembull: kemi falur namaz nate në Ramazan, vazhdojmë me të edhe më pas, ndoshta jo me po aq rekate dhe atë gjatësi, mirëpo të mos e ndërpresim.

 

Po ashtu, vazhdo me agjërim, me lexim të Kuranit etj., duke mos i ndërprerë adhurimet. Kjo është shenjë e pranimit nga Allahu.