Të punosh tek një pronar që nuk falet

Shejh: AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë)

http://binbaz.org.sa/mat/17201

Pyetje: Punoj në një firmë, mirëpo pronari i saj nuk falet. A më lejohet të punoj për të?

Përgjigje: S’ka gjë të keqe në këtë, nëse punët të cilat i kryen janë të lejuara. Mirëpo, nëse ke mundësi të punosh tek ndonjë pronar mysliman, kjo është më e sigurt dhe më e mirë.

 

Përktheu: Petrit Perçuku