Thithja e avullit me hundë nga agjëruesi

  • Post category:Agjerim
Thithja e avullit me hundë nga agjëruesi

Pyetje: “Po ua potencoj se jam punëtor në fabrikën e përgjithshme për pastrimin e ujit, dhe kur hyn Ramazani agjërojmë dhe jemi në kulmin e angazhimeve të punës që e bëjmë. Gjatë punës, uji avullohet nga pompa në të cilën punojmë dhe ka mundësi që e thithim avullin gjatë shumicës së kohës, kështu që a prishet agjërimi ynë? A e kemi obligim kompensimin e atyre ditëve që e kemi thithur avullin e ujit, pa marrë parasysh gjatë nafileve apo farzeve? Dhe a duhet të japim lëmoshë për çdo ditë?”

Përgjigje: “Nëse çështja është ashtu siç u përmend, agjërimi i juaj është i vlefshëm dhe nuk keni kurrfarë obligimi tjetër”.

(Komisioni i përhershëm për fetua dhe kërkime, fetuaja me nr. 1131).

Fetua për agjëruesin

Përktheu: Petrit Perçuku