Urtësitë e agjërimit (1)

Urtësitë e agjërimit

• Agjërimi është adhurim që kryhet për hir të Tij.
Përmes agjërimit njeriu afrohet te Zoti i Tij, duke lënë dëshirat e gjërat e dashura dhe që i pëlqen, si: ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime me burrin/gruan. Përmes kësaj shfaqet sinqeriteti i besimit të tij dhe ubudija e tij (të qenit rob adhurues i Allahut) në mënyrën e plotë. Këto i bën për hir të Allahut. Kjo tregon forcën e dashurisë dhe shpresës së madhe që njeriu ka në Allahun. Kjo ngase njeriu nuk ka mundësi të braktisë diçka që e do shumë, përveç nëse atë gjë e braktisë për diçka që në zemrën e tij është më e madhe. Kur besimtari e di se e arrin kënaqësinë e Allahut kur të agjëron për hir të Tij, duke braktisur epshet e dëshirat, me të cilat është brumosur (Allahu i ka krijuar në natyrën e tij), pra i jep përparësi Kënaqësisë së Zotit të tij ndaj epshit të tij, kjo tregon për sinqeritetin e besimit të tij. Ai i braktisë ato që do atëherë kur ka nevojë më së shumti për to, gjatë ditës, ngase kënaqësia e prehja e shpirtit të tij është në arritjen e dashurisë dhe kënaqësisë së Allahut. Andaj, besimtari edhe nëse rrahet, torturohet a burgoset, që të prishë një ditë të Ramazanit, ai nuk pranon ta prishë atë. Kjo është urtësia pse Allahu e ka ligjësuar (e ka urdhëruar) agjërimin për besimtarët, që përmes këtij adhurimi të arrijnë kënaqësinë e Allahut. Madje kjo është urtësia më e madhe (e ligjësimit të tij).

•┈ ┈• • ✦ • •┈ ┈•
Ndejat e Ramazanit.
? Hoxhë Lulzim Perçuku.