Vizita e varreve menjëherë pas namazit të Bajramit vetëm apo dikur pas ditë familjarisht, a ka bazë në Islam?

Vizita e varreve menjëherë pas namazit të Bajramit vetëm apo dikur pas ditë familjarisht, a ka bazë në Islam?

Vizita e varreve menjëherë pas namazit të Bajramit vetëm apo dikur pas ditë familjarisht, a ka bazë në Islam?

Hoxhë Namik Vehapi: Vizita e varrezave pas Bajramit është bidat dhe nuk ka bazë në fe, madje edhe caktimi i ndonjë dite të veçantë për vizitë të varrezave konsiderohet bidat.

Gjithashtu nuk duhet që dita e Bajramit, e cila është ditë gëzimi për plotësimin e Ramazanit, të shndërrohet në ditë mërzie.