Diçka që fjalët nuk mund ta përshkruajnë

Transmetohet se Ali b.Ebi Talibi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë:

“Përmend çfarë të duash për madhështinë e Allahut, por Allahu është më i madh se çfarëdo që ti thua…

Dhe përmend çfarë të duash për zjarrin, por ai është më i ashpër / i rreptë se çfarëdo që ti thua…

Dhe përmend çfarë të duash për Xhennetin, por ai është më i mirë se çfarëdo që ti thua…”

Ebu Bekër el Dajnuri, El Muxhaleseh ue Xheuahirul ilm, art.853.

www.sayingsofthesalaf.net

Kontrolloi: Lulzim Perçuku