Prej kushteve të pendimit është betimi në moskthimin në një mëkat. Dhe nëse biem përsëri në të njëjtin mëkat, a obligohemi me shlyerje të betimit?

Prej kushteve të pendimit është betimi në moskthimin në një mëkat. Dhe nëse biem përsëri në të njëjtin mëkat, a obligohemi me shlyerje të betimit?

Përgjigjje: Betimi në moskthimin në një mëkat të bërë nuk është prej kushteve të pendimit. Këtë nuk e kanë përmendur dijetarët. Por, prej kushteve të pendimit është vendosja me zemër për të mos iu kthyer mëkatit të bërë.

? Nëse personi është betuar për të mos iu kthyer mëkatit, por pastaj ka rënë në të, atëherë duhet ta shlyejë atë (betimin). Nëse nuk ka mundësi që t’i ushqejë apo t’i veshë dhjetë të varfër, atëherë i agjëron tri ditë.

✒️ Në të ardhmen, mos u beto se nuk do t’i kthehesh mëkatit, por vendos me zemër (se nuk do t’i kthehesh).