10 ligjërata të transkriptuara (tematika të dobishme)

Këto dhjetë ligjërata, me tematikë të përgjithshme, janë ligjëruar nga hoxhë Lulzim Perçuku.

Materialet janë në PDF, formati A5, i përshtatshëm për lexim në telefon, dhe mund të shkarkohen duke klikuar në titujt e tyre.

1. Amaneti në Islam

2. Disa nga frytet e besimit

3. Disa nga gjërat e vështira të Ditës së Kiametit

4. Disa porosi për të rinjtë muslimanë

5. Disa shkaqe për hapjen e kraharorit

6. Ki frikë Allahun kudo që të jesh

7. Kurimi i shpirtit

8. Pozita e teuhidit në jetën e muslimanit

9. Shkaqet që shpëtojnë nga sprova e grave

10. Të drejtat e komshiut

Transkriptim & Redaktim: A. O.

 

Shpresojmë inshAllah të vijojë edhe plasimi i ligjëratave të tjera të mbledhura në këtë formë!

 

Shpërndaje artikullin