10 ligjërata të transkriptuara (tematika të dobishme)

10 ligjërata të transkriptuara (tematika të dobishme)

Këto dhjetë ligjërata, me tematikë të përgjithshme, janë ligjëruar nga hoxhë Lulzim Perçuku.

Materialet janë në PDF, formati A5, i përshtatshëm për lexim në telefon, dhe mund të shkarkohen duke klikuar në titujt e tyre.

1. Amaneti në Islam

2. Disa nga frytet e besimit

3. Disa nga gjërat e vështira të Ditës së Kiametit

4. Disa porosi për të rinjtë muslimanë

5. Disa shkaqe për hapjen e kraharorit

6. Ki frikë Allahun kudo që të jesh

7. Kurimi i shpirtit

8. Pozita e teuhidit në jetën e muslimanit

9. Shkaqet që shpëtojnë nga sprova e grave

10. Të drejtat e komshiut

Transkriptim & Redaktim: A. O.

 

Shpresojmë inshAllah të vijojë edhe plasimi i ligjëratave të tjera të mbledhura në këtë formë!