A bën t’i blejmë dhuratat e vitit të ri qe po i bëjnë për fëmijë,si psh çokollata apo lëngje me foto të babadimrave?

Përgjigja: Nëse dhurata paketohet veçanërisht për vit të ri apo ndonjë festë jo islame, atëherë është haram blerja e saj. Apo, nëse çokollata prodhohet posaqërisht për vitin e ri duke i dhëne formë të babadimrit, duke e bëreësi skulpturë, kjo dihet që është prodhuar enkas për vitin e ri dhe kështu nuk bën të blihet.

✏️Gjithashtu, sa herë që bleni produkte ushqimore me fotografi, ato imazhe sa të arrini në shtëpi i shkatërroni, ose duke e grisur fletën, ose duke e ngjyrosur me ndonje ngjyrë, sepse pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë që mos leni asnjë imazh pa e shkatërruar.

Shpërndaje artikullin