A është e lejuar t’i emërtojmë fëmijët me emra shqip që kanë kuptim të mire apo është më mire t’i emërtojmë me emra që kanë kuptim islam ?

A është e lejuar t’i emërtojmë fëmijët me emra shqip që kanë  kuptim të mire apo është më mire t’i emërtojmë me emra që kanë kuptim islam ?

?Përgjigjja: Dyjat janë të lejuara, mirëpo më e mira është që fëmijët të emërtohen me emrat e pejgamberëve dhe të sahabive si dhe të muslimanëve të mirë, si psh tabineve apo dijetarëve tjerë.

✒️ Prindi merr shpërblim për vendosjen e emrit të mirë fëmijës së tij.